(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2023-06-06  
เวลา 12:20:32  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  660636
 โพสข่าวเมื่อ 2023-06-06  
เวลา 12:20:01  
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแคมเปญ ภายใต้หัวข้อ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Wower ปีที่ 2  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  660635
 โพสข่าวเมื่อ 2023-06-06  
เวลา 11:51:22  
ขอเชิญประชุม  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  660634
 โพสข่าวเมื่อ 2023-06-06  
เวลา 11:50:25  
การเพิ่ม และปรับปรุงข้อมูลประวัติการศึกษาในระบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลบุคลากร ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  660633
 โพสข่าวเมื่อ 2023-06-06  
เวลา 11:45:46  
สำรวจความต้องการเพื่อกำหนดแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  660632
 โพสข่าวเมื่อ 2023-06-01  
เวลา 17:17:07  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  660631
 โพสข่าวเมื่อ