(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12 | หน้าที่ 13 | หน้าที่ 14

 โพสข่าวเมื่อ 08 ต.ค. 2561  
เวลา 10:24:14  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ณ มทร.ศรีวิชัย (สถ่บันวิจัยและพัฒนา)   1690
 โพสข่าวเมื่อ 22 ก.ย. 2561  
เวลา 19:10:47  
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ระดับคณะ)   1689
 โพสข่าวเมื่อ 22 ก.ย. 2561  
เวลา 08:47:37  
ประกาศงดการเรียนการสอน เนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (สนอ)   1688
 โพสข่าวเมื่อ 21 ก.ย. 2561  
เวลา 20:10:48  
มาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วล   1687
 โพสข่าวเมื่อ 21 ก.ย. 2561  
เวลา 20:10:37  
มาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วท   1686
 โพสข่าวเมื่อ 21 ก.ย. 2561  
เวลา 20:10:20  
มาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 วฟ   1685
 โพสข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2561  
เวลา 09:34:04  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 20% กลุ่มอาจารย์ (รอบ 1 ปี 2562)   1684
 โพสข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2561  
เวลา 09:33:18  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 20% กลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รอบ 1 ปี 2562)   1683
 โพสข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2561  
เวลา 09:32:50  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 20% กลุ่มรองศาสตราจารย์ (รอบ 1 ปี 2562)   1682
 โพสข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2561  
เวลา 13:22:19  
ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย    1681
 โพสข่าวเมื่อ 10 ก.ย. 2561  
เวลา 11:32:54  
ขอความร่วมมือส่งประมาณการวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝ่ายบริหารและวางแผน)   1680
 โพสข่าวเมื่อ 10 ก.ย. 2561  
เวลา 11:32:03  
ขอแจ้งการส่งประมาณการวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝ่ายบริหารและวางแผน)   1679
 โพสข่าวเมื่อ 06 ก.ย. 2561  
เวลา 15:07:17  
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สวพ)   1678
 โพสข่าวเมื่อ 06 ก.ย. 2561  
เวลา 15:06:27  
การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (สวพ.)   1677
 โพสข่าวเมื่อ 06 ก.ย. 2561  
เวลา 15:05:14  
ขอแจ้งยอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝ่ายบริหารและวางแผน)   1676